درباره ما


مرکز تخصصی تندرستی پردیس

دکتر طبیبی/دکتر بهارلو

با ارائه ی تخصصی ترین خدمات 

آبدرمانی/حرکات اصلاحی/ماساژ/ایروبیک/خدمات زیبایی/تناسب اندام