هیدروتراپی چیست؟

هیدروتراپی (hydrotherapy)یا آب درمانی

هرگونه درمان به کمک آب را می توان آب درمانی نامید.

در دنیای پزشکی امروز، استفاده از روش های غیر تهاجمی برای درمان و بازتوانی بسیاری از بیماری بصورت روز افزون در حال افزایش است. آب درمانی یکی از متدهایی است که در زمینه های درمانی و بازتوانی بسیار مورد توجه است. آب درمانی تمریناتی است که در آن، جهت اضافه بار از مقاومت آب استفاده می شود.

خواص آب شامل شناوری، حمایت و ایجاد مقاومت انطباق پذیر است.