ورزش در آب


 

* بخش آبی مجموعه (استخر شنا / ورزش در آب) فعال می باشد.

 

* در مجموعه آبی پردیس ، آب استخرها همیشه بر اساس سختگیرانه ترین استانداردهای جهانی و با کمک تجهیزات خاص و با کیفیت ترین مواد شیمیایی نگهداری می شوند.

 

* قبل از ورود به آب ، حتما بدن خود را به طور کامل با آب و صابون بشویید و از سرویس بهداشتی استفاده کنید.

 

* لطفا فاصله اجتماعی لازم را در فضای استخرها رعایت فرمایید.

 

* توصیه شده است تا زمان حضور مربیان شنا و آبدرمانی ، حتی الامکان از حضور در آب خودداری نمایید تا استانداردهای ایمنی رعایت شود.